English deutschland Polski russia

Waga Łazienkowa

KH-6084
 Urządzenie jest wyposażone w precyzyjny tensometr , które zapewniają dokładność ważenia.
 Zakres ważenia:  Do 100 kg.
 Wyświetlacz: Ciekłokrystaliczny LCD
 Automatyczny i ręczny  wyłącznik zasilania.
 Zmiana jednostki masy: g, kg, lb,